Regulamin

Regulamin przedstawia zasady sprzedaży STANOWISK POD KIEROWNICE do gier wyścigowych oraz przydatnych dodatków firmy „ACTIVER” oferowanych w sklepie internetowym www.activer.com.pl.

1. Właścicielem sklepu i administratorem danych osobowych w sklepie online jest ACTIVER Marek Klepkowski NIP: 113 133 99 23, regon: 013128804, EDG: 54208, adres w zakładce „Kontakt”.

2. Internetowa sprzedaż stanowisk pod kierownice jest formą umowy zawieranej na odległość, pomiędzy zamawiającym - zwanym dalej Użytkownikiem, a sklepem internetowym www.activer.com.pl. Zdjęcia towarów zamieszczone są w celach przykładowych i służą prezentacji konkretnie wskazanych na nich modeli urządzeń.

3. Aby złożyć zamówienie, zamawiający powinien korzystać z najnowszych wersji przeglądarek: Explorer, Mozilla FireFox, Chrome lub Opera. Powinien mieć włączoną obsługę javascript oraz obsługę plików Cookies. Użytkownik ma możliwość zakupu towarów niezależnie od tego czy dokonał rejestracji i założył profil do kolejnych transakcji.

4.  Przyjmuje się, że Użytkownik, składając zamówienie, uprzednio poznał i zaakceptował postanowienia Regulaminu.

5. Zamówienia mogą być składane z terenu Polski przez 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu przez cały rok. Użytkownik łączący się z Internetem poza terytorium Polski, może mieć ograniczony dostęp do niektórych informacji o produktach, a www.activer.com.pl zastrzega sobie prawo wprowadzenia ograniczeń w korzystaniu ze sklepu.

6. Do realizacji zamówienia niezbędne jest podanie dokładnego adresu dostawy oraz danych kontaktowych. Przez złożenie zamówienia należy rozumieć proces przejścia wszystkich etapów składania zamówienia i zatwierdzenie przyciskiem „złóż zamówienie”. Formularze na każdym z etapów należy wypełniać zgodnie ze stanem faktycznym. W niektórych przypadkach możliwe jest złożenie zamówienia przez formularz kontaktowy - zakładka „Koszty dostawy”. W sytuacji otrzymania niepełnych danych Sprzedający spróbuje skontaktować się z Kupującym w celu ich uzupełnienia lub sprostowania. Jeśli kontakt nie będzie możliwy Sprzedający może odstąpić od umowy sprzedaży.

7. Po złożeniu zamówienia Użytkownik otrzyma odpowiedź z serwisu www.activer.com.pl potwierdzającą otrzymanie zamówienia. Www.activer.com.pl zastrzega sobie możliwość telefonicznego potwierdzenia przyjęcia go do realizacji. W przypadku braku potwierdzenia Użytkownik powinien skontaktować się ze sklepem celem wyjaśnienia takiej sytuacji.

8. Zamówienie realizowane jest w kolejnych 2-ch dniach roboczych od daty jego przyjęcia lub potwierdzenia przelewu pod warunkiem, że zamawiane produkty są dostępne w magazynie. Czas realizacji zamówienia może się wydłużyć do 10 dni roboczych w przypadku braku towaru w magazynie, o czym klient zostanie niezwłocznie poinformowany. Do czasu realizacji należy doliczyć przewidywany czasokres 2-3 dni dostawy przez firmę kurierską.

9. Termin realizacji zamówień dostarczanych w jednej przesyłce i złożonych z kilku towarów będzie uzależniony od terminu skompletowania przez www.activer.com.pl ostatniego elementu danego zamówienia. W przypadku możliwości dostarczenia pełnej przesyłki w czasie dłuższym niż 10 dni www.activer.com.pl skontaktuje się z Klientem, który podejmie decyzje o sposobie realizacji zamówienia (częściowa realizacja, wydłużenie czasu oczekiwania, anulowanie całości zamówienia).

10. Realizacja zamówień produktów promocyjnych jest ograniczona i następuje według kolejności wpływania potwierdzonych zamówień na te towary, aż do wyczerpania się zapasów.

11. Użytkownik ma prawo wprowadzać zmiany w zamówieniu, lub wycofać je do momentu jego wysłania. Wprowadzanie zmian lub wycofanie jest możliwe pod adresem: biuro@activer.com.pl lub telefonicznie pod numerami: 501 599 703, ( 22 ) 402 46 15.

12. Ceny towarów znajdujących się w ofercie Sklepu wyrażone są w złotych polskich i zawierają podatek VAT. Towary objęte są jednoroczną gwarancją, a zakres zobowiązań określony jest w karcie gwarancyjnej. Pomiędzy towarami przedstawionymi w ofercie, a będącymi w sprzedaży mogą wystąpić drobne różnice w związku z dążeniem do udoskonalania produktów i wykonywaniem okresowo dopracowanych zmian.

13. Www.activer.com.pl zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie bez uprzedzenia klientów. Zmiana cen nie dotyczy zamówień przyjętych do realizacji.

14. Www.activer.com.pl zastrzega sobie prawo do wycofania poszczególnych towarów z oferty bez uprzedzenia.

15. Www.activer.com.pl pobiera zryczałtowaną opłatę obejmującą koszt nadania przesyłki zamówionych towarów, z którą Użytkownik może zapoznać się w każdej chwili w zakładkach „Koszty dostawy” lub „Cennik”. Www.activer.com.pl może w ramach promocji zawiesić pobieranie zryczałtowanej opłaty, umieszczając stosowną informację na stronach www.activer.com.pl. Koszt przesyłki, o którym mowa wliczony jest w kwotę przelewu lub pobrania.

16. Www.activer.com.pl realizuje dostawę zamówionych towarów za pośrednictwem firmy kurierskiej DPD, ew. UPS lub poczty PL.

17. Każda transakcja potwierdzana jest fakturą VAT.

18. Płatność za zamówiony towar może nastąpić przelewem lub za pobraniem - zakładka „Koszty dostawy”, a przy odbiorze towaru z magazynu gotówką lub potwierdzoną wpłatą na konto firmowe.

19. W przypadku ewentualnych reklamacji należy skontaktować się z www.activer.com.pl za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonicznie. Zgłaszając reklamację, należy podać dane dot. zakupu tj. nr zamówienia lub faktury VAT oraz opisać przedmiot lub powód reklamacji. Przy reklamowaniu uszkodzeń przesyłki powstałych w trakcie transportu należy dołączyć protokół sporządzony podczas odbioru od kuriera. Rozpatrzenie i załatwienie reklamacji nastąpić powinno w terminie do 14-tu dni, a gdyby to nie było możliwe, Użytkownik zostanie w tym okresie poinformowany o przyczynach i ostatecznej dacie zakończenia sprawy.

20. Zgodnie z Ustawą z dnia 02.03.2000 roku o ochronie niektórych praw konsumentów, Użytkownik ma prawo do pisemnego odstąpienia od zawartej umowy i może w terminie 14-tu dni zrezygnować z zakupionego towaru bez podania przyczyny. Jest to możliwe tylko w przypadku, jeżeli produkt nie jest zniszczony, posiada pełną zawartość, a także w żaden inny sposób nie był użytkowany. Przesyłkę na własny koszt w ciągu 14-tu dni należy skierować na adres Sklepu. Zwrot należności za towar nastąpi w okresie kolejnych 10-ciu dni roboczych na wskazane konto bankowe.

21. Dane osobowe Użytkownika podlegają ochronie zgodnie z Polityką Prywatności sklepu internetowego www.activer.com.pl.

22. Użytkownik może uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej sklepu www.activer.com.pl oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk.