FOTO - VIDEO

              

 

Zalety użytkowe produktów

  • wygodna i relaksacyjna pozycja za „kółkiem” dzięki indywidualnemu dopasowaniu parametrów siedziska do sylwetki
  • precyzyjne i skuteczne kierowanie dzięki stabilnemu mocowaniu i dostosowaniu położenia używanych sterowników 
  • realne odwzorowanie samochodowych warunków dzięki przetestowanym ergonomicznie konstrukcjom 
  • dodatkowe możliwości zastosowania dzięki przygotowaniu odpowiednich akcesoriów i rozwiązań adaptacyjnych

 

                  P R O F i T O R                               P R O F i T O R l u x                               R E A L i T O R                                 T R E N i T O R  

profitor profitor lux realitor trenitor